Skip to main content

Kvalitet och garanti

 Kvalitet & garanti

Kvalitet

Thermrad radiatorer och golvvärme ger kvalitet i ditt hem. Oavsett vilken modell du väljer garanterar Thermrad värmelösningar alltid hög värmeeffekt. Vi kombinerar kvalitet med design och komfort.

Dessutom är våra radiatorer inte bara hållbara och underhållsfria, utan även barnvänliga. De skarpa hörnen på ovansidan och sidorna är avslutade med lister. Thermrads radiatorer är därför idealiska för vårdinrättningar och skolor.

Kvalitetsfördelar

 1. Våra produkter bidrar till en bättre värmekomfort i hemmet
 2. Omfattande sortiment panel- och designradiatorer, handdukstorkar och golvvärmesystem
 3. Uppfyller högsta kvalitetskrav
 4. Hållbar kvalitet
 5. Underhållsfria
 6. Radiatorernas metall- och aluminiumkomponenter kan återvinnas och återanvändas
 7. Mycket attraktiv prisnivå

Hållbar uppvärmning

Thermrads radiatorer uppfyller de högsta kvalitetskraven och tillverkas på toppmoderna maskiner i enlighet med gällande europeiska standarder. Thermrads elektriska radiatorer uppfyller till exempel riktlinjerna för ekodesign för elektriska produkter.

Thermrad-produkterna är hållbara i användning, underhållsfria och radiatorernas metall- eller aluminiumdelar lämpar sig för återvinning och återanvändning.

Genom att kontinuerligt investera i produktinnovation garanteras den kvalitet som du har kommit att förvänta dig av Thermrad.

Garanti

Thermrad-produkterna uppfyller deklarerade krav och vi garanterar en hög kvalitet.
Thermrad garanterar livslängden för sina produkter. Alla radiatorer och golvvärmesystem uppfyller högsta kvalitetskrav. När du köper en produkt från oss kan du alltid vara säker på att dina service- eller garantiförfrågningar hanteras med största omsorg.

Se teknisk broschyr

Hantering av garantier

Läckage:

Full garanti. Om en Thermrad-kylare läcker inom garantiperioden krediteras den läckande kylaren till 100 % och du får en ny kylare till de då gällande priserna och villkoren. Läckage vid en luftningsventil, en blindplugg, ett avlopp, en insats och/eller en anslutningspunkt med installationen omfattas inte av denna garanti.

Korrosion/rostbildning:

Full garanti inom 3 år från vårt fakturadatum.
Om korrosion bildas på en Thermrad-radiator inom 3 år från vårt fakturadatum kommer radiatorn att krediteras fullt ut och du kommer att få en ny radiator till de vanliga priserna och villkoren.
Eftersom korrosion ofta orsakas av felaktig användning och/eller skador på radiatorn upphör garantiordningen för korrosion efter 3 år. Varje år efter inköpsdatumet skrivs en fast procentsats av inköpsvärdet av i proportion till garantiperioden.

Exempel:
En Thermrad panelradiator (med 10 års garanti) som uppvisar korrosion efter 5 år krediteras 50 %.
En Thermrad handduksradiator (med 5 års garanti) som visar korrosionsbildning efter 4 år kommer att krediteras 20 %.

Om korrosion bildas på dekorativa galler och sidopaneler på Thermrad panelradiatorer levereras dessa, inom garantiperioden, kostnadsfritt.

I samband med en ökad korrosionsrisk bör en radiator placeras minst 1,5 meter från “våtcellen” (duschrum).

Villkor för garantin

Thermrads radiatorer och golvvärmesortiment uppfyller de högsta kvalitetskraven och tillverkas i enlighet med gällande europeiska standarder.

Garantitiden på;

 • Thermrad aluminium- och panelradiatorer är 10 år.
 • Thermrad handduksradiatorer är 5, 10 eller 15 år*.
 • Thermrad-golvvärmesortimentet är 10 år.
 • Thermrad RF-styrsystem är 2 år.
 • Thermrad elektroniska komponenter och tillbehör är 2 år.
 • Thermrad tillbehör/tillbehör som levereras med produkterna är 2 år.

Garantin gäller tillverkningsfel om produkten används under normala förhållanden i ett värmesystem med varmvatten (eller i förekommande fall med el).

Defekter som beror på installationsfel, felaktig användning och transport-/hanteringsskador omfattas inte av garantin.

*Beroende på serie, se teknisk broschyr för garantitid per serie.

Undantag

 • Om skadan orsakades av att installationsanvisningarna/riktlinjerna inte följdes korrekt eller av olämpliga åtgärder.
 • Om kemikalier och/eller andra tillsatser används i uppvärmningsvattnet, annat än efter skriftligt avtal.
 • Ansvar för produkt-, drifts- och/eller stagnationsskador och andra egendomsskador.
 • Skador på tredje parts varor och/eller egendom är uteslutna från garantin vid köp av Thermrad-produkter.

Thermrad produkter

Se