Prestandadeklarationen (DoP)

  Prestandadeklarationen

Vad är prestandadeklarationen (DoP) till för?

Prestandadeklarationen utgör ett bevis på att en produkt när den lanseras på marknaden och och sedan distribueras vidare har den prestanda som krävs för att klara en avsedd användning. Prestandadeklarationen (Declaration of Performance, DoP) levereras, tillsammans med CE-märkningen, i pappersformat eller digitalt format eller publiceras på en webbplats. I en DoP specificerar tillverkaren eller importören produkt- och adressinformation samt den tillverkade produktens prestanda och avsedda användning. Det sistnämnda är särskilt viktigt när det gäller producentansvaret.

Nedladdningar

Horisontella panelradiatorer

Thermrad Compact-4 PlusLadda ner prestandadeklaration
Thermrad Super-8 CompactLadda ner prestandadeklaration
Thermrad Super-8 PlateauLadda ner prestandadeklaration
Thermrad Super-8 Compact 200Ladda ner prestandadeklaration
Thermrad Super-8 Plateau 200Ladda ner prestandadeklaration
Thermrad Super-8 Sani CoatLadda ner prestandadeklaration

Vertikala radiatorer

Thermrad Vertical CompactLadda ner prestandadeklaration
Thermrad Vertical PlateauLadda ner prestandadeklaration
Thermrad Vertical Line PlateauLadda ner prestandadeklaration

Handduksradiatorer

Prestandaegenskaper

Prestandan som anges i DoP relaterar till avgörande karaktäristik i grundläggande

krav för byggnader och konstruktioner:

  • Mekaniskt motstånd och stabilitet
  • Brandsäkerhet
  • Hygien, hälsa och miljö
  • Säkerhet, tillgänglighet vid användning
  • Skydd mot buller
  • Energibesparing och värmeisolering
  • Hållbar användning av naturresurser

Väsentliga kriterier

Den tillverkade produktens prestanda fastställs med hjälp av europeiska harmoniserade testmetoder. Dessa återfinns i europeiska standarder och tekniska specifikationer. En harmoniserad standard inkluderar de egenskaper som är viktiga vid fastställandet av prestandan. DoP möjliggör att prestandan hos olika produkter med samma användning kan jämföras.