Skip to main content

Värmeeffekt och val

  Värmeeffekt och val

Värmeeffekt & val

Ladda ner valverktyget här och beräkna värmeeffekten för varje modell utifrån fram- och återgångstemperatur och rumstemperatur. Du kan också enkelt hitta alla mått per serie här.

Byggarnas uppskattning

Ladda ner specifikationerna för Super-8 Compact och Super-8 Standard galvaniserad här och skapa enkelt specifikationer för ditt nybyggnads- eller renoveringsprojekt.

Nedladdningar

Thermrad SelectorLadda ner selector
Byggarnas uppskattning Thermad Super-8Ladda ner byggarnas uppskattning
Byggarnas uppskattning Thermrad Super-8 Standaard Verzinktladda ner byggarnas uppskattning