Skip to main content

Om Thermrad

Vanliga frågor

 Vanliga frågor (FAQ)

Vanliga frågor

Har du en fråga om Thermrad-produkter? En praktisk översikt över vanliga frågor och svar hittar du här. Finns din fråga inte där? Kontakta en professionell installatör i ditt område, de hjälper dig gärna!

Min radiator blir inte varm

 • Radiatorn (systemet) har inte avluftats ordentligt.Om värmeanläggningen innehåller för mycket luft, kan ett gurglande ljud ofta höras i elementen.
 • Thermrad Super-8 radiatorn har anslutits fel på undersidan.
 • Från radiatorns framsida sett gäller (både mittenanslutningar och bottenanslutningar på höger sida) Tillflöde = Vänster / Retur = Höger.På radiatorer av typen 20, 21, 22 eller 33 blir endast baksidan uppvärmd och ett klapprande ljud kan ofta höras från radiatorns insats.
 • Trycket i systemet är för lågt.I standardsystem för villor ska trycket ligga på mellan 1,5 – 2 bar. I en höghuslägenhet ska trycket ligga på 2 – 5 bar.
 • Systemet är inte korrekt inställt.Eftersom radiatorventilen är inställd på ett felaktigt Kv-värde är flödet genom radiatorn och/eller systemet felaktigt.
 • Radiatorn eller radiatorventilen är blockerad.Genom att stänga av de andra radiatorerna är det möjligt att testa om den aktuella radiatorn värms upp.

Tickande ljud hörs i radiatorinsatsen/radiatorventilen

 • Värmsystemets arbetstryck är för högt.Minska trycket eller sänk systempumpens läge.
 • Värmesystem i kombination med fjärrvärme.En särskild termostatisk radiatorinsats krävs vid anslutning till fjärrvärme.
 • Radiatorinsatsen är felaktigt konfigurerad.Avlägsna radiatorventilens lock och vrid förinställningen på radiatorinsatsen för att öka flödet, ställ det till exempel på läge 4 eller 5.
 • Radiatorventilen har stängts (för långt).
 • Radiatorventilen är inte lämplig att användas tillsammans med radiatorinsatsen.
 • Ersätt det med en Thermrad radiatorventil.

Tickande ljud hörs i radiatorn

 • Ljud från rör som expanderar och drar ihop sig leds genom systemet till radiatorn som då fungerar som en “förstärkare”.
 • Ljudöverföringar kan kraftigt reduceras genom att använda upphängningsfästen med inlägg av gummi, eller genom att installera aluminium/plaströr.
 • De ljuddämpande plastlocken på radiatorns fästen har gått av.
 • Aluminiumradiatorer av typerna AluBasic och AluStyle ska monteras löst i i sina fästen.
 • Lossa något på upphängningsfästenas justerskruvar för att minska ljudöverföringen. Ljud kan även reduceras genom att använda ett extra upphängningsfäste med inlägg av gummi.

Rostbildning vid handdukstorkens anslutningar

På fuktiga platser, som i ett badrum, kan små lackskador leda till korrosion på stål i radiatorer. Förebygg skador genom att använda rätt verktyg vid monteringen av radiatorventiler och termostat. Det är enkelt att förhindra rost genom att behandla handdukstorkens anslutningar med en lackfärgpenna.

Den platta frontpanelen på min radiator har skadats

 • På de flesta andra radiatorer med platt design så limmas frontpanelen på radiatorn. Thermrad Super-8 Plateau har en avtagbar frontpanel. Om radiatorn skadas under användningen kan frontpanelen bytas utan att man behöver koppla bort radiatorn från rören. Montera frontpanelen på radiatorn med hjälp av separata klämmor och kraftiga magneter.
 • Denna konstruktion har också fördelen att en Thermrad Super-8 compact kan ges ett lyxigare utseende genom ersätta dess ribbade frontpanel med en platt panel.
 • Separata frontpaneler finns inte tillgängliga för de vertikala radiatorerna i Thermrad Vertical-serien.

Smuts på på radiatorns platta frontpanel

De platta frontpanelerna på Thermad Super-8 Plateau och Thermrad Vertical är monterade på radiatorn med kraftiga magneter . Där magneterna är fastsatta på radiatorns framsida kan damm- eller metallpartiklar fastna. De kan enkelt tas bort med en torr trasa.

Reservdelar för övre galler och sidopaneler

Om ett galler eller en sidopanel är skadad kan den enkelt bytas ut.

 • Reservdelarna för Thermrad Super-8 Compact och Thermrad Super-8 Plateau är desamma.
 • För Thermrad Compact-4 Plus och Thermrad Compact-4 Plateau-radiatorerna finns ett annat utbud av reservdelar.
 • OBS: För Thermrad Super-8 radiatorer som levererats fram till 2011 ska reservdelar från Compact-4-serien användas.

Thermrad produkter

Se