Skip to main content

Om Thermrad – garanti

Thermrad-produkterna uppfyller deklarerade krav och vi garanterar en hög kvalitet.
Thermrad garanterar livslängden för sina produkter. Alla radiatorer och golvvärmesystem uppfyller högsta kvalitetskrav. När du köper en produkt från oss kan du alltid vara säker på att dina service- eller garantiförfrågningar hanteras med största omsorg.

Hur länge gäller garantin?
Radiatorer
Alla Thermrad panel- och designradiatorer har 10 års garanti.
Handdukstorkarna i Thermrad Basic-serien har 5 års garanti.

Golvvärme
Golvvärmefördelare i stål och komposit (plast) har 10 års garanti.
Tillbehör som pump, ventiler och kopplingar har 2 års garanti gällande tillverkningsfel.I kombination med golvvärmerör, anslutningskopplingar och monteringssystem gäller 10 års systemgaranti för hela sortimentet.Vad täcker garantin?

Garantin gäller tillverkningsfel och när radiatorn används under normala förhållanden i ett varmvattensystem. Eventuella fel som orsakas av vårdslös användning, felaktig installation eller skador vid transport/hantering omfattas inte av garantin.

Finns avvikande garantivillkor?
Eftersom rost/korrosion ofta orsakas av felaktig användning och/eller skador på radiatorn gäller avvikande garantivillkor i dessa fall.På grund av den ökade risken för korrosion rekommenderar vi att installerade radiatorer ska ha ett avstånd på minst 1,5 meter till närmaste våtutrymme (dusch).

Undantag i garantin för värmegolv

  • Om en skada orsakas av att installationsanvisningarna inte korrekt har efterföljts, felaktig hantering, reparation utförd av tredje part eller användningen av annat material. Monterade reparationskopplingar omfattas inte av garantin.
  • Om kemikalier och/eller tillsatser som inte skriftligen har godkänts använts i värmesystemet.
  • Allt ansvar gällande produktskada, förlorad verksamhet och/eller förlust på grund stillastående verksamhet och annan ekonomisk förlust.
  • Skador på varor och/eller ägodelar tillhörande tredje part omfattas inte av garantin

Garantier vid köp av Thermrad-produkter

  • 10 års garanti på panel- och designradiatorer samt golvvärmefördelare i stål och komposit
  • 5 års garanti på basic handdukstorkar
  • 2 års garanti på golvvärmetillbehör
  • Gäller tillverkningsfel
  • Fel som orsakas av felaktig installation eller vårdslös transport täcks inte av garantin
  • Avvikande garantivillkor gäller vid rost/korrosion