Skip to main content

Om Thermrad – prestandadeklaration (DoP)

Thermrad-produkterna uppfyller produktprestandakraven och levereras med prestandadeklaration.

För att efterleva kraven i EU:s byggproduktförordning CPR måste aktörer som tillhandahåller byggprodukter (tillverkare, importörer och distributörer) lämna en prestandadeklaration tillsammans med alla CE-märkta produkter. Denna dokumentation kallas också DoP. Den upprättas av tillverkaren och informerar om produktens avsedda användning och huvudsakliga prestanda.

Vad är prestandadeklarationen (DoP) till för?

Prestandadeklarationen utgör ett bevis på att en produkt när den lanseras på marknaden och och sedan distribueras vidare har den prestanda som krävs för att klara en avsedd användning. Prestandadeklarationen (Declaration of Performance, DoP) levereras, tillsammans med CE-märkningen, i pappersformat eller digitalt format eller publiceras på en webbplats. I en DoP specificerar tillverkaren eller importören produkt- och adressinformation samt den tillverkade produktens prestanda och avsedda användning. Det sistnämnda är särskilt viktigt när det gäller producentansvaret.

Prestandan som anges i DoP relaterar till avgörande karaktäristik i grundläggande krav för byggnader och konstruktioner:

  1. Mekaniskt motstånd och stabilitet
  2. Brandsäkerhet
  3. Hygien, hälsa och miljö
  4. Säkerhet, tillgänglighet vid användning
  5. Skydd mot buller
  6. Energibesparing och värmeisolering
  7. Hållbar användning av naturresurser

Karaktäristik som är viktig för fastställande av prestanda

Den tillverkade produktens prestanda fastställs med hjälp av europeiska harmoniserade testmetoder. Dessa återfinns i europeiska standarder och tekniska specifikationer. En harmoniserad standard inkluderar de egenskaper som är viktiga vid fastställandet av prestandan. DoP möjliggör att prestandan hos olika produkter med samma användning kan jämföras.

Följande prestandadeklarationer gäller Thermraad-radiatorer:

– Thermrad Super-8 Compact Prestandadeklaration Thermrad S8 Compact
– Thermrad Super-8 Compact fönsterradiatorer Prestandadeklaration Thermrad S8 Compact fönsterradiatorer
– Thermrad Super-8 Plateau Prestandadeklaration Thermrad S8 Plateau
– Thermrad Super-8 Plateau fönsterradiatorer Prestandadeklaration Thermrad S8 Plateau fönsterradiatorer
– Thermrad Super-8 Standaard verzinkt Prestandadeklaration Thermrad S8 galvaniserad
– Thermrad Vertical Compact Prestandadeklaration Thermrad Vertical Compact
– Thermrad Vertical Plateau Prestandadeklaration Thermrad Vertical Plateau
– Thermrad Vertical Line Plateau Prestandadeklaration Thermrad Vertical Line Plateau
– Thermrad Compact-4 Plus Prestandadeklaration Thermrad Compact-4 Plus
– Thermrad Basic-6 Prestandadeklaration Thermrad Basic-6